ยินดีต้อนรับสู้ Orchid Run  

Promotion ต้อนรับ หน้าฝนที่อากาศร้อนที่สุดเท่า

ที่เคยมีมา

ฟรีค่าส่งและ สะสมแต้มเพื่อแลกรับข้อรางวัล

 

 
 

 ว่านน้ำทอง  Jewel Orchid Discolor 

* กล้วยไม้ดิน  ชื่องาม นามไพเราะ

* เป็น ต้นไม้มงคลเสริม ด้านเมตตา บารมี และ โชคลาภ

* ว่านน้ำทอง เป็นต้นไม้ที่มีใบสวยงาม เป็นเอกลักษณ์

* เป็นต้นไม้ที่ สามารถโชว์ใบสวย่ได้ทุกวัน ไม่ต้องรอดอก

* ดูแลง่าย รดน้ำเพียงวันละ 1 ครั่ง จนเครื่องปลูกเปียก 

* เลี้ยงในแดด รำไร หรือ ใน office 

* ออกดอกปีละ 2 ครั้ง ดอกสีขาว ปากเหลือง

เป็น ช่อยาว 10 -15 cm .

* พื้นใบของว่านน้ำทองจะเป็นประกายในเนื้อใบ 

และจะชัดเจนอย่างมากเมื่อเปียกน้ำหรือ อยู่กลาง

 แสงแดด

 

 
 

 

 ว่านน้ำทอง สีทอง

 * พื้นใบสีน้ำตาลอมดำ ลายเส้นใบ เป็นสีทอง

  อมแดง ลักษณะเป็นร่างแห ทั่วทั้งใบ

  ใบขนาด 1.5 * 2.5 นิ้ว

**** ขนาดที่จำหน่ายคือ กระถาง ขนาด 4นิ้ว

  มีต้นหลัก 2 ต้น 

&&& กระถางละ 250 บาท ไม่รวมค่าส่ง

         สั่งซื้อ        สอบถามเพิ่ม  

 
     
 

 

 ว่านน้ำทอง สีเขียว

 * พื้นใบสีเขียว มีลายเส้นที่ทองเป็นร่างแห

  ทั่วทั้งใบ และเป็นพันธุ์ ที่มีเส้นใบมากที่สุด 

* ใบขนาด 1.5 * 2.5 นิ้ว

* เป็นสายพันธุ์ที่แตกกอไวมาก

**** ขนาดที่จำหน่ายคือ กระถาง ขนาด 4นิ้ว 

  มีต้นหลัก 2 ต้น 

&&& กระถางละ 220 บาท ไม่รวมค่าส่ง

       สั่งซื้อ        สอบถามเพิ่ม 

 
     
 

 

ว่านน้ำทอง สีแดงใบใหญ่

* พื้นใบสีน้ำตาลเกือบดำ ลายเส้นใบเป็นสีชมพู

  ลักษณะเป็นเส้นตรง แต่อาจจะมีเส้นร่างแหบาง

  แต่ไม่มาก 

* ใบขนาด 2 * 3 นิ้ว

* เป็นสายพันธุ์ ที่โตช้าที่สุด แต่ต้นใหญ่ที่สุด

*** ขนาดที่จำหน่ายคือ กระถาง ขนาด 4นิ้ว

  มีต้นหลัก 2 ต้น

&&& กระถางละ 200 บาท ไม่รวมค่าส่ง

           สั่งซื้อ        สอบถามเพิ่ม

 
     
 

 

ว่านน้ำทอง สีแดงใบเล็ก

* พื้นใบสีน้ำตาลอมดำ มีลายเส้นหลักเป็นสีทอง

   และมีเส้นเล็กสีทองเป็นร่างแหทั่วทั้งใบ 

* ใบขนาด 1 * 1.5 นิ้ว

* เป็นสีที่แตกกอไวมาก

**** ขนาดที่จำหยนายคือ กระถาง ขนาด 4นิ้ว

  มีต้นหลัก 4 ต้น

&&& กระถางละ 150 บาท ไม่รวมค่าส่ง

         สั่งซื้อ       สอบถามเพิ่ม