• เฟริ์นข้าหลวง (ต้นใหญ่)
  900.00 ฿

   

 • เฟริ์น สไบนาง
  900.00 ฿

   

 • ฟังเกียน่าไซส์พิเศษ ในกระเช้าไม้สัก 4 นิ้ว
  180.00 ฿

   

 • ฟังเกียน่าไซส์พิเศษในถ้วยดืน พร้อมเคราฤษี
  250.00 ฿

   

 • ฟังเกียน่า ตกแต่งพร้อมเคราฤษี
  120.00 ฿

   

 • ฟังเกียน่า กอใหญ่
  4,000.00 ฿

   

 • ลวด 4 สาย ยาว 90 เซ็น
  200.00 ฿

   

 • ลัดดาโกลด์
  130.00 ฿

   

 • เข็มแสดไม้กอ
  0.00 ฿

   

 • ฟังเกียน่า กอเล็ก
  150.00 ฿

   

 • หน้าวัวเชอรรี่ ในดินวิทยาศาสตร์
  70.00 ฿

   

 • ว่านน้ำทอง สีทอง ในกระถางกระสอบขนาด 4 นิ้ว
  300.00 ฿

   

 • ว่านน้ำทอง ใบสีเขียวในกระถางผ้ากระสอบ ขนาด 4 นิ้ว
  270.00 ฿

   

 • กระเช้าไม้สัก ขนาด 4 นิ้ว
  10.00 ฿

   

 • แอสโคแซนด้าตัดดอก Ascocenda Cut Flower
  0.00 ฿

   

 • แวนด้า ตัดดอก Vanda Cut Flower
  0.00 ฿

   

 • ฟังเกียน่า ไซส์ยาวพิเศษ Funckiana Extra long
  35.00 ฿

   

 • เฟริ์นเขากวาง ในกระถางของขวัญ Fern As Gifts
  400.00 ฿

   

 • เฟริ์นเขากวาง Fern (กอขนาดกลาง)
  300.00 ฿

   

 • ฟังเกียน่าในกระเช้าไม้สัก 4 นิ้ว
  150.00 ฿

   

 • ส่ัปปะรดสี ในไม้ตีไข่
  190.00 ฿

   

 • ฟังเกียน่า ต้นเดี่ยว
  25.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ว่านน้ำทอง ใบสีทอง
  250.00 ฿

   

 • ว่านน้ำทอง ใบสีเขียว
  220.00 ฿