• ขายดี
  ว่านแก้วหน้าม้า
  350.00 ฿
  430.00 ฿  (-19%)
 • พลูด่างยักษ์เกาะเสา
  350.00 ฿
  430.00 ฿  (-19%)
 • ว่านเสน่ห์จันทร์โกเมน
  650.00 ฿
  700.00 ฿  (-7%)
 • ว่านนางกวักใบโพธิ์
  650.00 ฿
  700.00 ฿  (-7%)
 • พลูแนบอุรา
  80.00 ฿
  100.00 ฿  (-20%)
 • พลูด่างแบบแขวน
  150.00 ฿
  200.00 ฿  (-25%)
 • ว่านรางนาค ว่านรางนาก
  259.00 ฿
  279.00 ฿  (-7%)
 • เฟริ์นข้าหลวง (ต้นใหญ่)
  900.00 ฿
 • เฟริ์น สไบนาง
  1,000.00 ฿
  1,100.00 ฿  (-9%)
 • ฟังเกียน่าไซส์พิเศษ ในกระเช้าไม้สัก 4 นิ้ว
  180.00 ฿
 • ฟังเกียน่าไซส์พิเศษในถ้วยดืน พร้อมเคราฤษี
  250.00 ฿
 • ฟังเกียน่า ตกแต่งพร้อมเคราฤษี
  120.00 ฿
 • ฟังเกียน่า กอใหญ่
  4,000.00 ฿
 • ลวด 4 สาย ยาว 90 เซ็น
  280.00 ฿
  300.00 ฿  (-7%)
 • ลัดดาโกลด์
  130.00 ฿
 • เข็มแสดไม้กอ
  0.00 ฿
 • ฟังเกียน่า กอเล็ก
  150.00 ฿
 • หน้าวัวเชอรรี่ ในดินวิทยาศาสตร์
  70.00 ฿
 • ว่านน้ำทอง สีทอง ในกระถางกระสอบขนาด 4 นิ้ว
  300.00 ฿
 • ว่านน้ำทอง ใบสีเขียวในกระถางผ้ากระสอบ ขนาด 4 นิ้ว
  270.00 ฿
 • กระเช้าไม้สัก ขนาด 4 นิ้ว
  10.00 ฿
 • แอสโคแซนด้าตัดดอก Ascocenda Cut Flower
  0.00 ฿
 • แวนด้า ตัดดอก Vanda Cut Flower
  0.00 ฿
 • ฟังเกียน่า ไซส์ยาวพิเศษ Funckiana Extra long
  35.00 ฿