• หน้าวัวเชอรรี่ ในดินวิทยาศาสตร์
  70.00 ฿
 • ว่านน้ำทอง สีทอง ในกระถางกระสอบขนาด 4 นิ้ว
  300.00 ฿
 • ว่านน้ำทอง ใบสีเขียวในกระถางผ้ากระสอบ ขนาด 4 นิ้ว
  270.00 ฿
 • เฟริ์นเขากวาง ในกระถางของขวัญ Fern As Gifts
  400.00 ฿
 • ฟังเกียน่าในกระเช้าไม้สัก 4 นิ้ว
  150.00 ฿
 • ส่ัปปะรดสี ในไม้ตีไข่
  190.00 ฿