พลูด่างยักษ์เกาะเสา

รหัสสินค้า : E003

ราคา

350.00 ฿


430.00 ฿

 (-19%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 350.00 ฿

พลูด่างยักษ์ หรือ พลูฉีก* พลูใบใหญ่ เลี้ยงรากเดินแล้ว

* ปลูกพร้อมเสา รากเดินเกาะเสาแล้วเช่นกัน

* ปลูกเกาะต้นไม้ใหญ่ หรือ เกาะเสา เพื้อตกแต่งสถานที่

* ดูแลง่าย รดน้ำวันละ 1 ครั้ง ในแดด รำไร หรือ น้ำวันละ 2 ครั้ง ถ้าวางไว้ ที่ค่อนข้างมีแดด

* พลูใบจะฉีกเองเมื่อใบใหญ่เต็มที่

* ราคา 350 ฿

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด